9/28/10

ඌරු දිශ්ඨියට මූණ දුන් මිතුරන් දෙදෙනා....

ප්‍රදේශය බදුල්ල හාලිඇල..... ජානක සහ නාලක දෙදෙනා හැතැක්ම ප්‍රදේශයේ සම්පත් නම් යාළුවකුගේ ගෙදර ගොස් එන විට බොහෝ සෙයින් රෑ බෝ වීය වෙලාව රෑ 11.30ට පමණ විය දෙදෙනාම පැමිණියේ එක් පා පැදියකිනි.කන්ඳ පල්ලමේ පා පැදිය වේගයෙන් පැදවූ ජානක දුටුවේ පාර හරහා පනින විශාල ඌරු නාම්බෙකි එකවරම පාපැදියේ තිරිංග යුවල තදින් තද කලද සිදුවූයේ දෙදෙනාම පාර අයිනේ කුඩා කඳුගැටයක් මත ඇද වැටීමයි දෙදෙනාගේම දන හිස් සීරී ලේ ගලන්නට විය නාලක ලඟ තිබූ ලේන්සුව දෙකට ඉරා දෙදෙනාගේ ලේ ගලමින් තිබූ දනහිස් වල සීරීම් ආවරණය කර ලේන්සු පටය බැඳ ගත්තේය පාපැදියේ හැඩල් එක ඇදවී තිබිණ නැවත නිසි ආකාරව සකස්කරගෙන නැවතත් එන්නට පිටත් විය ටික දුරක් යනවිට නැවතත් ඌරකු පාරහරහා පනින්නට විය ඉතා සෙමින් ආ බැවින් එවර බිම නොපෙරළී පාපැදිය නවත්වා ගන්නට හැකිවිය... කෙසේ වෙතත් මේ ඌරා පනින ආකාරය දෙවනි වතාවටත් දුටුවේ ජානක ය නමුත් ඉදිරියේ වාඩි වී සිටින නාලක එසේ ඌරකු පනින ආකාරයක් දැක නැත.